Jak zvýšit psychickou odolnost

neděle 17.11.

Rezervace níže

14:00 - 18:00 hod.

Přijďte včas, nejdříve však 15 minut před začátkem lekce. Děkuji.

1 050 Kč

Fakturou po přihlášení

Současný svět a současná doba je plna nároků na nás, můžeme být pod tlakem ze strany
zaměstnavatele, často vnímáme neustálý nedostatek času a naše osobní vztahy také mohou
být zdrojem napětí a nepohody, kdy se snažíme zvládnout roli matky, manželky, postarat se
alespoň rámcově o domácnost… je toho mnoho a velká část žen, snažících se ustát tyto
nároky, po určité době může začít vnímat nedostatek energie, zhoršený spánek, případně i objevující se zdravotní problémy.

Nabízím Vám možnost na nedělní odpoledne vystoupit z tohoto koloběhu a s odstupem se
podívat, co vše ve Vašich životech způsobuje tento tlak, jak ho ustát, co případně změnit, jak
se chránit před psychickou zátěží, co vše pro sebe můžete udělat, abyste zvyšovali svou
psychickou odolnost a mohli vést klidný a spokojený život (v plném zdraví) a zároveň zvládat nároky povolání.

Během semináře se naučíte rozpoznávat jednotlivé znaky psychického přetížení, v rámci
autodiagnostického testu si změříte svůj aktuální stav psychické zátěže a také svoji
psychickou odolnost (zranitelnost stresem). Dozvíte se o zdrojích psychické odolnosti a
naučíte se nové možnosti, jak nakládat s psychickou zátěží. Porozumíte souvislostem mezi
svým fyzickým i psychickým zdravím, množstvím energie a svým životním stylem. Dozvíte se
i o nových způsobech práce s emoční a stresovou zátěží – mindfulness. Budete si moci zažít
ukázky relaxačních cvičení a uvědomit si jejich přínos pro svoje tělo i psychiku.

Obsah semináře:

  • Člověk v harmonii – fyzické a duševní zdraví
  • Vznik nerovnováhy: jaké jsou varovné signály přetížení a vyhoření
  • Psychická zátěž a jak se s ní vyrovnávat; autodiagnostický test: zdroje zátěže
  • Vnitřní a vnější zdroje psychické odolnosti
  • Starosti, nepříjemné události: co s nimi? (cvičení)
  • Životní styl a jeho vliv na psychické zdraví člověka (cvičení)
  • Hledání rovnováhy: odkud přijímám a kam vydávám svoji energii?
  • Štěstí a spokojenost v našich životech
  • Dechová cvičení a relaxační techniky. Ukázky a nácvik

 

Těším se na setkání s Vámi, Jarka.

Přihlášení

Jak zvýšit psychickou odolnost 

v neděli 17.11.  14:00 - 18:00 hod.

lektorka Jaroslava Dvořáková

Cena 1 050 Kč za osobu, platba převodem na účet, instrukce pro platbu obdržíte e-mailem.